Θερμομονωτικά υλικά: χρήσεις - πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

Περισσότερα
8 Χρόνια 7 Μήνες πριν - 8 Χρόνια 7 Μήνες πριν #55888 από dimlyk
To παρον εχει δημοσιευθεί και σαν αρθρο στον ΜΙΝΙ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ωραία. Έψαξα, διάβασα, κατέληξα σε συμπέρασμα!
Βρήκα τρόπο να ζεσταθώ οικονομικά, με τη νέα μου συσκευή θέρμανσης!
Είναι ότι πρέπει για το χώρο μου και καίει λίγο!
Θα κάνω οικονομία? Σίγουρα...
Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω στα πλαίσια εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων?
Μα φυσικά! Να βοηθήσω το χώρο μου να διατηρήσει την ενέργεια που του παρέχει η νέα μου συσκευή! Όσο λιγότερες οι απώλειες της παρεχόμενης ενέργειας, τόσο μεγαλύτερη και η εξοικονόμηση!
Πώς θα γίνει αυτό? Μα μέσω της θερμικής μόνωσης!
Στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων λοιπόν, δεν αρκεί να βρούμε εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης, αλλά και να εξασφαλίσουμε κάτω από συνθήκες οικονομικά προσιτές, μια καλή θερμική μόνωση, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει:
 Την υγιεινή, άνετη κι ευχάριστη διαβίωση, χωρίς να διαταράσσεται το θερμικό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώματος και να προκαλούνται σοβαρές θερμικές αλληλοεπιδράσεις κρύου ή ζέστης ανάμεσα σ' αυτό και στο χώρο που το περιβάλλει. Το θερμικό ισοζύγιο είναι αυτό που κυρίως καθορίζει το αίσθημα άνεσης του ανθρώπινου οργανισμού.
 Την οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, με τον περιορισμό των θερμικών απωλειών των εσωτερικών χώρων.
 Τον περιορισμό του αρχικού κόστους κατασκευής της εγκατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού.
 Την αποφυγή των προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν οι αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, όπως είναι η διάρρηξη των σωληνώσεων του νερού από τον παγετό, η αποκόλληση κατασκευών από την επίδραση των υδρατμών κλπ.

Η Ελληνική πραγματικότητα
Στην Ευρωπαϊκή αγορά θερμομονωτικών υλικών για τα κτήρια κυριαρχούν τα ανόργανα ινώδη υλικά (υαλοβάμβακας και πετροβάμβακας καλύπτοντας περίπου το 50%) με τα οργανικά αφρώδη (διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη, λιγότερο η πολυουρεθάνη) να έπονται καλύπτοντας το 40% της αγοράς, ενώ το εναπομένον 10% καλύπτεται από υλικά όπως το ξυλόμαλλο, ο φελλός και το αφρώδες γυαλί κλπ.
Στην Ελληνική πραγματικότητα η μεγάλη πλειοψηφία καλύπτεται απ' τα οργανικά αφρώδη με προεξάρχουσα την εξηλασμένη πολυστερίνη και ανερχόμενο είδος τον πετροβάμβακα .
Ένας βασικός λόγος αυτής της διαφοροποίησης σε σχέση με τις λοιπές χώρες και κυρίως τις βορειότερες όπου τα πάχη μονωτικού μπορεί και ξεπερνούν τα 20 εκ (ενώ στην Ελλάδα μέχρι πριν λίγα χρόνια σπάνια ξεπερνούσαν τα 5 εκ) είναι το υψηλό συγκριτικά κόστος της εξηλασμένης πολυστερίνης .


Θερμομονωτικά υλικά
Τα θερμομονωτικά υλικά οφείλουν τη μονωτική τους ιδιότητα, κατά κύριο λόγο, στην ύπαρξη σε αυτά μεγάλου αριθμού πολύ μικρών πόρων (κυψελίδων) που περιέχουν παγιδευμένο αέρα. Ο ακίνητος αέρας παρουσιάζει τη μικρότερη γνωστή τιμή θερμικής αγωγιμότητας (λ=0.02 kcal /h m °C).
Η παρουσία σημαντικού αριθμού κυψελίδων αέρα στο εσωτερικό ενός υλικού έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μικρού φαινομένου βάρους, που είναι ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό των θερμομονωτικών υλικών.
Οι θερμομονωτικές ιδιότητες ενός υλικού επηρεάζονται από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Ειδικά η υγρασία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα γιατί εκτοπίζοντας τον αέρα, μπορεί να γεμίσει του πόρους του μονωτικού υλικού, καταστρέφοντας έτσι προσωρινά ή οριστικά τις μονωτικές του ιδιότητες. Βέβαια, δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση η αναζήτηση αδιάβροχων μονωτικών υλικών. Τις περισσότερες φορές αρκεί η χρήση υλικών που δεν εμφανίζουν έντονη τάση απορρόφησης νερού (υγροσκοπικότητα) ή χρησιμοποιούνται κατασκευαστικές λύσεις που εξασφαλίζουν την προστασία των μονωτικών υλικών από την υγρασία (υγρομόνωση).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και άλλες ιδιότητες των μονωτικών υλικών, όπως η μηχανική αντοχή (σε θλιπτικά φορτία), η σταθερότητα του όγκου τους, η ανθεκτικότητα τους στις μεταβολές της θερμοκρασίας (ιδίως όταν γίνεται παράλληλη προσπάθεια πυροπροστασίας) και η διάρκεια ζωής τους.
Το θέμα της αντοχής τους σε φορτία ειδικά, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην περίπτωση που το θερμομονωτικό δομικό υλικό ανήκει στα φέροντα στοιχεία της οικοδομής (π.χ. θερμομονωτικά τούβλα).
Ακόμα, πρέπει να τονιστεί ότι η εκλογή ενός θερμομονωτικού υλικού σχετίζεται άμεσα και με παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στις φυσικές τους ιδιότητες, όπως το κόστος που απαιτείται για την αγορά του, η επάρκεια του στην αγορά, καθώς επίσης οι δυνατότητες μεταφοράς και σωστής τοποθέτησης του.
Τα περισσότερα γνωστά μονωτικά και, ασφαλώς, το σύνολο όσων αναφέρονται στις θερμομονώσεις κτιρίων χαρακτηρίζονται από μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, που εύκολα βρίσκεται στους πίνακες τεχνικών εγχειριδίων ή στα ενημερωτικά φυλλάδια των κατασκευαστών
Είναι όμως λάθος να χρησιμοποιείται ένα μονωτικό υλικό σε θερμοκρασία πάνω από 60°C (βιομηχανία, δίκτυα θέρμανσης, μόνωση λεβήτων κ.λπ.) ή κάτω από 0°C (ψυκτικές εγκαταστάσεις), χωρίς να εξεταστεί η ειδική συμπεριφορά του για κάθε περίπτωση.
Κατά τη χρήση θερμομονωτικών υλικών στις οριακές τους θερμοκρασίες παρατηρείται αλλοίωση της υφής των υλικών, θραύση των κυψελών αέρα, συρρίκνωση των ινών και μείωση της θερμικής τους αντίστασης.
Μετά τα παραπάνω γενικά, ας δούμε λίγο αυτά τα 3 υλικά στην μόνωση ενός κτιρίου:


Εξηλασμένη πολυστερίνη XPS
Πλεονεκτήματα:
 σχεδόν μηδενική απορροφητικότητα σε υγρασία
 μεγάλη αντοχή σε συμπίεση
 υψηλότερος θερμομονωτικός συντελεστής
 υψηλός συντελεστής αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών.
Μειονεκτήματα:
 είναι εύφλεκτη
 δεν έχει ηχοποροφητικες ιδιότητες
 υψηλό κόστος
 γήρανσηΔιογκωμένη Πολυστερίνη EPS
Πλεονεκτήματα:
 πολύ μικρή απορροφητικότητα σε υγρασία
 μερική υδροπερατότητα
 σχεδόν ίδιος θερμομονωτικός συντελεστής με την εξηλασμένη
 χαμηλό κόστος

Μειονεκτήματα:
 είναι εύφλεκτη
 δεν έχει ηχοπορροφητικες ιδιότητες
 χαμηλότερη από την XPS μηχανική αντοχή.


Πετροβάμβακας
Πλεονεκτήματα:
 ηχομονωτικές ιδιότητες
 είναι σχεδόν άκαυστο
 αντέχει σε ένα ευρύτατο φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας
 είναι σχετικά φθηνός
Μειονεκτήματα:
 μεγαλύτερο βάρος
 χαμηλή μηχανική αντοχή
 μεγαλύτερη υδροαπορροφητικότητα
 Επιπτώσεις στην υγεία: Το I.A.R.C. (διεθνές κέντρο για την έρευνα του καρκίνου) που υπάγεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα κατατάσσει στα εν δυνάμει καρκινογόνα υλικά !! που επιδρούν στον άνθρωπο μέσω της αναπνευστικής οδού. Σε αντίθεση με τις ίνες αμιάντου, οι ίνες των υλικών αυτών (πετροβαμβακας – ορυκτοβαμβακας) δεν διαχωρίζονται κατά το μήκος τους, αλλά σπάνε κάθετα στη μάζα τους και σύμφωνα με το I.A.R.C. η επικινδυνότητά τους έγκειται στις διαστάσεις τους .

Αφρός πολυουρεθάνης:
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε και σε ένα 4ο υλικό το όποιο δεν έχει βρει ιδιαίτερη απήχηση στις οικιακές μονώσεις τον αφρό πολυουρεθάνης, ο όποιος παρουσιάζει πολύ καλές μονωτικές ιδιότητες, υψηλή μηχανική αντοχή αλλά έχει πολύ υψηλό κόστος και δυσκολίες εφαρμογής .
Κύρια εφαρμογή τους σε μονώσεις δωμάτων και σπανιότερα σε κενά δρομικών πλινθοδομών .


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ

Μετά την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση, ας δούμε και πρακτικά την εφαρμογή τους:

Εξηλασμένη πολυστερίνη XPS
Η εφαρμογή της είναι σχεδόν μονόδρομος στα δώματα και στα στοιχειά σκυροδέματος λόγω των μηχανικών της ιδιοτήτων και της πολύ χαμηλής υδροπερατότητας.
Η εφαρμογή της σε πλινθοδομές σχεδόν επιβάλλει λόγω της σκληρότητας της την επικάλυψη με «παχύ στρώμα σοβά» ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα μικρόσωμων
Το βασικό της μειονέκτημα σ' αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν επιτρέπει την “αναπνοή” των τοίχων.
Επίσης μονόδρομος είναι η εφαρμογή της σε υπόγεια και επιφάνειες πλησίον του εδάφους .
Και το συνηθισμένο λάθος στην εφαρμογή της: η μόνωση ξύλινων στεγών.

Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS

Τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι η αντοχή της στον χρόνο χωρίς να χάνει τις μονωτικές της ιδιότητες και το χαμηλό της κόστος.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για πλινθοδομές λόγω της υδατοπερατoτητάς της, που επιτρέπει την διαπνοή και επιπλέον λόγω ελαστικότητας, χρειάζεται μικρότερο στρώμα σοβά για την επικάλυψη της.

Πετροβάμβακας
Σχετικά νέο είδος στην χωρά μας δεν υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία σε γενικές μονώσεις.
Κατάλληλο και αυτό για πλινθοδομές συνήθως σε συνδυασμό με κάποιο από τα 2 παραπάνω υλικά.
Μονόδρομος όμως κι εδώ η εφαρμογή του σε διαχωριστικούς εσωτερικούς τοίχους λογω ηχομονωτικών ιδιοτήτων και αντίστασης στην φωτιά .
Για τον ίδιο λόγο επιβάλλεται η χρήση του σε μονώσεις κεραμοσκεπών.
Στην πράξη τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
Οι εταιρείες του χώρου προτείνουν ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης (κυρίως των πλινθοδομών).
Όλα όμως στηρίζονται σε κάποιο από τα παραπάνω βασικά υλικά.
Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του συνεργείου καθότι η εμπειρία είναι μικρή και οι εταιρείες κατά κανόνα συνεργάζονται και έχουν εκπαιδεύσει κάποια από αυτά, κι επειδή η σωστή εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων είναι ίσως και ουσιαστικότερη από τις μεμονωμένες ιδιότητες του βασικού μονωτικού θα πρέπει να θεωρείται μονόδρομος η επιλογή ενός συνεργαζόμενου συνεργείου με το συνήθως αυξημένο κόστος που αυτό συνεπάγεται .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μια και παρόν φιλοδοξεί να είναι ένα μικρός οδηγός προς τους υποψηφίους χρήστες - καταναλωτές και όχι κάποιο τεχνικό πόνημα, ακολουθούν μερικές ακόμα οδηγίες.

 Σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερη η μόνωση στην φάση κατασκευής του κτιρίου και όχι εκ των υστέρων.
 Η εξωτερική μόνωση είναι πάντα προτιμότερη της εσωτερικής η όποια έχει μεν πολύ χαμηλότερο κόστος αλλά και σημαντικά μειονεκτήματα μερικά από αυτά.
 Πρώτα απ’ όλα αναγκαστικά θα υπάρξουν θερμογέφυρες.
 Τυχόν συμπύκνωση των υδρατμών θα γίνει μέσα στο σύστημα της τοιχοποιίας. Για το λόγο αυτό θα χρειασθεί κι ένα φράγμα υδρατμών το οποίο είναι αμφιλεγόμενο στα μικτά κλίματα και όπου μπαίνει, συνήθως δεν μπαίνει σωστά.
 Δεν υπάρχει εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου, της ικανότητάς του δηλαδή να αποθηκεύει θερμότητα – λειτουργία φυσικού θερμοσυσσωρευτή – την οποία αποδίδει μετά στον εσωτερικό χώρο.
 Τα δομικά στοιχειά υπόκεινται αρκετά θερμοψυκτικα σοκ.
 Η επιλογή συνεργείου όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της μόνωσης, πολύ περισσότερο όταν αυτή συνοδεύεται και από υγρομόνωση… το όποιο κόστος αποκατάστασης είναι δυσανάλογα μεγάλο .
,

ΕΓΓΥΗΣΗ;;;
Επειδή θεωρώ λίγο κοροϊδία τις Εγγυήσεις των 10 έως και 25 ετών που δίνουν διάφορα συνεργεία και εταιρείες θα κάνω μια μικρή προσέγγιση.
Όλα σχεδόν τα μονωτικά υλικά έχουν εγγυήσεις κατασκευαστικές για πάνω από 10 χρόνια και άλλωστε οι μετρήσεις γήρανσης αναφέρονται σε ορίζοντα 25ετιας.
Τι προσφέρουν λοιπόν αυτές οι εγγυήσεις παραπάνω;
Την τοποθέτηση; ...έχει κυρίως νόημα στις υγρομονώσεις και εν μέρει στις ακυρώσεις των μονωτικών γι' αυτό καλό είναι ο κάθε υποψήφιος αγοραστής να διευκρινίζει τι ακριβώς σημαίνει η εγγύηση. Και να ρωτά τι ακριβώς δουλεία θα γίνει ειδικά στις λεπτομέρειες (τελειώματα , περιμετρικά από πόρτες παράθυρα κλπ και υαλοπλέγματα)


Κι ένα τελευταίο σημείο προσοχής οι παραπλανητικές διαφημίσεις που τάζουν λαγούς με πετραχήλια και κυρίως περιέχουν παραπλανητικά στοιχειά για τις ιδιότητες του κάθε υλικού τονίζοντας το υλικό η την μέθοδο που προτείνει ο κάθε διαφημιζόμενος .


Η δυστυχία αυτού του κόσμου είναι ότι οι ηλίθιοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση
Αγάπα τους εχθρούς σου - αυτό θα τους τρελάνει
Last edit: 8 Χρόνια 7 Μήνες πριν by jnet.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": jnet, GeoTa, stelios, GT, DOOM_NX, tsimentoulis

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
8 Χρόνια 7 Μήνες πριν #55916 από jnet
Δημήτρη μπράβο πάντα τετοια αρθρα.

Κοστίζει τόσο να είσαι ειλικρινής όταν είσαι ευφυής! Είναι σαν να είσαι τίμιος όταν είσαι φιλόδοξος.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
8 Χρόνια 7 Μήνες πριν - 8 Χρόνια 7 Μήνες πριν #55968 από DOOM_NX
Πολύ καλός! +1000000000000000000000!


Απόσβεση λέβητα: 49%
μετά από: 11.415 kg pellet
Εξοικονόμηση από την αλλαγή καυσίμου: 36%
Δικαίωμα επιδόματος πετρελαίου: Ναι
Λίτρα: 2800
Last edit: 8 Χρόνια 7 Μήνες πριν by DOOM_NX.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
8 Χρόνια 7 Μήνες πριν - 8 Χρόνια 7 Μήνες πριν #56042 από stergiosbik


Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS
Πλεονεκτήματα:
 πολύ μικρή απορροφητικότητα σε υγρασία(Δεν ισχυει.Η πραξη αλλα λεει)
 μερική υδροπερατότητα
 σχεδόν ίδιος θερμομονωτικός συντελεστής με την εξηλασμένη
 χαμηλό κόστος


Δεν είναι ότι δεν είμαστε επαναστάτες. Απλά είμαστε άτυχοι που δεν είναι όπλο ο καναπές!!!


Last edit: 8 Χρόνια 7 Μήνες πριν by jnet.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
8 Χρόνια 7 Μήνες πριν - 8 Χρόνια 7 Μήνες πριν #56054 από tsimentoulis
Πολύ ωραίος οδηγός με όλες τις πληροφορίες μαζεμένες.

Επειδή όμως δεν είναι μόνο το υλικό αλλά και το συνεργείο και οι οδηγίες χρήσης τους, δηλαδή το συνολικό πακέτο...
θα πρέπει να φτιάξουμε αρχικά και μία λίστα με τις εταιρίες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες για εύκολη αναζήτηση απο τον ενδιαφερόμενο. Έπειτα να συγκρίνουμε και χαρακτηριστικά των πακέτων (πχ. εγγύηση).

Το πρώτο βήμα έγινε.


ΥΓ. Καλό είναι να μήν κάνετε quote το αρχικό ποστ!!!
Last edit: 8 Χρόνια 7 Μήνες πριν by tsimentoulis.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
8 Χρόνια 7 Μήνες πριν #56108 από GeoTa
Πολύ ωραίο κειμενο. Ερώτηση:

Εξηλασμένη πολυστερίνη XPS

Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS

Πετροβάμβακας

Ποιο ειναι το ελαφρύτερο και ποιο βαρύτερο; Ή να ρωτήσω με ποιο απο αυτα τα υλικά (τοποθετημένα) θα έχουμε λιγότερη καταπόνηση της πλάκας;

(για την περίπτωση που δε θελω να δώσω πολύ βαρος στην πλάκα)

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.155 δευτερόλεπτα
Powered by Kunena Φόρουμ